विशेषता उत्पादनहरू

 • WVOE

  WVOE

  ज्याला कमाउने उधारकर्ताहरू मात्र

 • Profit & Loss

  नाफा घाटा

  स्वरोजगार मात्र
  उधारकर्ताले हस्ताक्षर गरेको P&L लाई अनुमति दिइएको छ

 • DSCR

  DSCR

   कुनै जागिर र आय र कर रिटर्न आवश्यक छैन
   लगानी सम्पत्ति मात्र

 • 12or 24 months Bank Statement

  12 वा 24 महिनाको बैंक स्टेटमेन्ट

  कुनै न्यूनतम ब्यालेन्स आवश्यकता छैन
  स्वरोजगार मात्र

 • Diamond Jumbo

  हीरा जम्बो

  एक वर्षको कर रिटर्न आवश्यक छ
  DTI 50% सम्म

 • ATR-IN-FULL

  एटीआर-इन-फुल

  कुनै रोजगार जानकारी आवश्यक छैन
  कुनै DTI जोखिम थ्रेसहोल्ड आवश्यक छैन

 • Asset Depletion

  सम्पत्ति ह्रास

  कुनै रोजगार जानकारी आवश्यक छैन

खाता कार्यकारी खोज्नुहोस्